Doprava zboží

Všeobecné podmínky

Dodavatel zajistí expedici zboží na místo určené kupujícím (fakturační eventuelně dodací adresa). Doba expedice je závislá na podmínkách expedičních společností.

Všeobecně je to druhý pracovní den po objednání zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo na posunutí dodacího termínu.


 

Reklamace dodávky zboží

Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, telefonicky). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží.

 

Ostatní podmínky

Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si dodavatel právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty.
V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží opakovaně expedovanou na jeho přání, je povinen uhradit vedle smluvní pokuty (nedojde-li k převzetí) též marně vynaložené dopravní náklady v plné výši.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že poštovné a balné činí 140,-Kč včetně DPH, dobírka 36,-Kč. Pokud objednané zboží bude zařazeno, dle sazebníku České pošty, jako zásilka XL, budeme Vám účtovat poštovné a balné ve výši 363,-Kč včetně DPH ( po potvrzení kupujícím ). Při objednávce nad 3000,-Kč je doprava zdarma. Poštovné a balné na Slovensko dle sazebníku České pošty. 
Osobní odběr zboží na naší provozovně v Praze 9, Třeboradicích je zdarma.